Trang chủ Hình ảnh trước sau trị mụn

Hình ảnh trước sau trị mụn

Mỗi năm có hàng ngàn khách hàng thực hiện điều trị mụn tại Kangnam. Tuy liệu trình của mỗi người có thể kéo dài hoặc rút ngắn khác nhau tùy vào tình trạng mụn. Nhưng họ đều nhận thấy sự chuyển biến qua từng lần điều trị.

Mục sở thị các ca điều trị mụn bằng Nano Skin tại BVTM Kangnam dưới đây:

ảnh-1011

anh-12111

anh-tri-mun-1

anh-tri-mun-2

anh-tri-mun-3

anh-tri-mun-4

anh-tri-mun-5

anh-tri-mun-6

mun-cam11

Tri-mun55551

Tri-mun66661